• Výškové práce v Bratislave
  • Výškové práce Bratislava
  • Výškové práce Bratislava okolie
  • Umiestňovanie reklám vo výške

Výškové práce v Bratislave a okolí

Výškové práce

Našou hlavnou činnosťou sú výškové práce vykonávané pomocou horolezeckej techniky. Ide predovšetkým o zaistenie pomerne širokého spektra prác a remesiel v oblasti stavebníctva na ťažko dostupných miestach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Naši výškoví pracovníci ovládajú nielen techniku práce vo výškach – teda ako sa spustiť pomocou horolezeckej techniky na miesto vykonania výškovej práce (napr. umývanie okien), ale sú i kvalifikovaní remeselníci príslušného remesla alebo činnosti

  • Horolezecká technika
  • Široké spektrum prác
  • Ťažko dostupné miesta

Natieračské a maliarske práce vo výškach

Ako výškové práce vykonávame predovšetkým nátery a natieračské práce konštrukcií, nátery striech a nátery fasád budov. Kvalita týchto prác je okrem kvality vykonanej práce závislá na technológiách a použitých materiáloch.

  • Natieračské práce konštrukcií
  • Nátery striech
  • Nátery fasád

Naše výškové práce

TOP