Výškové práce

Našou hlavnou činnosťou sú výškové práce vykonávané pomocou horolezeckej techniky. Ide predovšetkým o zaistenie pomerne širokého spektra prác a remesiel v oblasti stavebníctva na ťažko dostupných miestach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Naši výškoví pracovníci ovládajú nielen techniku práce vo výškach – teda ako sa spustiť pomocou horolezeckej techniky na miesto vykonania výškovej práce (napr. umývanie okien), ale sú i kvalifikovaní remeselníci príslušného remesla alebo činnosti.

Najväčší záujem o horolezecké výškové práce je v oblasti umývanie okien výškových budov a nátery fasád. Naše služby poskytujeme najmä v bratislavskom kraji.

Prečo výškové práce?

U väčšiny stavebných činností, ktoré prebiehajú vo výškach sa dá postaviť lešenie alebo pomocná konštrukcia pre prístup pracovníkov. Voľba výškových prác je vhodná najmä v týchto prípadoch:

  • nižšie náklady (odpadne stavba lešenia, prenájom lešenia, demontáž, doprava)
  • rýchlosť vykonania prác (súvisiaca s odpadnutím potreby stavať lešenie)
  • flexibilita (vďaka rýchlosti, univerzálnosti a taktiež vďaka väčšiemu nasadeniu výškových pracovníkov)
  • realizovateľnosť (niekedy to bez výškových špecialistov jednoducho nejde)

Samozrejme, práce vo výška ako také majú taktiež svoje limity a obmedzenia, ale od toho sme tu my, aby sme ich prekonávali a prinášali vám rýchle a kvalitné realizovanie prác vo výškach.

Medzi naše hlavné činnosti v oblasti výškových prác patria:

TOP