Čistenie rýn a okapov

Čistenie a pravidelná údržba klampiarskych prvkov vo výškach je relatívne jednoduchý úkon, ktorý vám pomáha predchádzať rozsiahlym škodám na vašich budovách a nehnuteľnostiach. Pri upchatí okapových rýn a zvodov pretekávajúca dažďová voda premáča omietky, balkóny, rímsy a veľakrát môže spôsobiť zatečenie strechy.

Znečistenie klampiarskych prvkov je najčastejšie spôsobené:

  • listami a malými vetvami opadaných stromov nachádzajúce sa väčšinou v tesnej blízskosti
  • padajúcou omietkou zo stien budov
  • zvetrávaním a odpadnutím malty, kusmi odtrhnutých strešných tašiek
  • špinou, prachovými časticami a humusom obsiahnutým v zrážkovej vode
  • hniezdami vtákov a ich výkalmi

Veľmi dôležite je rýny pravidelnelne kontrolovať a čistiť, ak sa strecha nachádza v blízkosti listnatých stromov. Pravidelná údržba taktiež prispieva k dlhšej životnosti okapov a okapových zvodov.

Čistenie rýn a okapov
TOP