Natieračské a maliarske práce vo výškach

Ako výškové práce vykonávame predovšetkým nátery a natieračské práce konštrukcií, nátery striech a nátery fasád budov. Kvalita týchto prác je okrem kvality vykonanej práce závislá na technológiách a použitých materiáloch.

Máte plechovú strechu, ktorá sa lúpe a už potrebuje natrieť, ale je na vás príliš strmá a vysoká? Riešite ako majiteľ alebo správca budovy lokálnu opravu a náter fasády? Tieto murárske, natieračské a maliarske práce vo výškach je najlepšie vykonať z lana.

Vykonávame nátery a nástreky fasád budov s lokálnymi opravami poškodených miest omietky horolezeckou technikou a teda bez potreby stavať lešenie. Využitie techniky práce vo výškach patrí k cenovo výhodným opravám bytových i rodinných domov.

Výškové práce pri náteroch prináša úsporu financií za prenájom lešenia a úsporu času. Kvalita takto vykonaných opráv a náterov je na rovnakej úrovni ako pri realizácii z lešenia.
Natieračské a maliarske práce prevádzame nanášaním a striekaním.

Natieranie rôznych typov konštrukcií

 • žeriavy
 • vysielače
 • stĺpy vysokého elektrického napätia
 • strechy
 • balkóny
 • ríny
 • parapety
 • okná
 • maľovanie fasád budov
 • bezpečnostné značenia výškových objektov
 • natieranie kostolov a kostolných veží

Nátery železných konštrukcií

 • stožiarov
 • žeriavov
 • rebríkov
 • profilov
 • zábradí
 • Penetračné nátery
 • Nátery komínov, veží, mostov,
 • Nátery a ochranné nátery drevených konštrukcií
 • Odstraňovanie starých náterov
Natieračské a maliarske práce vo výškach
TOP