Výškové montážne práce a konštrukčné práce

Výškové práce vykonávame s použitím horolezeckej techniky. Pracujeme na miestach, kde nie je možný klasický prístup pomocou lešenia alebo vysokozdvižných zariadení.

Vykonávame montáže a demontáže konštrukcií a iných zariadení vo výškach. Typické prípady práce vo výškach sú montáže solárnych panelov, montáže reklám, konštrukcií.  Naši výškoví pracovníci sú schopní riešiť všetky problémy montáže od dopravy jednotlivých dielov, častí konštrukcie do výšky na miesto montáže až po vlastnú montáž a zapojenie alebo sprevádzkovanie zariadenia.

V rámci našej špecializácie na práce vo výškach sme sa zamerali predovšetkým na tieto rizikové montáže vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Výškové práce a nad voľnou hĺbkou

 • Budovanie a údržba istiacich bodov
 • Ochrana fasád proti hmyzu
 • Očistenie plôch (ríms, balkónov) pomocou priemyselných vysávačov
 • Aplikácie chemických postrekov brániacich usadzovaniu pavúkov a iných druhov hmyzu
 • Inštalácie ochranných sietí

Montážne výškové práce

 • Montáže antén a vysielačov
 • Montáže reklám
 • Montáž elektrických stožiarov
 • Montáže rôznych typov konštrukcií
 • Montáže rôznych zariadení vo výškach
 • Montáže odkvapov a rín
 • Montáže lapačov snehu
 • Montáže odstrašovačov vtáctva

 

TOP